bialczar1.jpgbialczar2.jpgkrzyz1.jpgkrzyz2.jpg

Parafia

  

 
Tłokinia Kościelna pojawia się wielokrotnie na kartach historii.

 

 

1 sierpnia 1284 roku Przemysław II, książę wielkopolski, nadaje w Tłokinii przywilej potwierdzający wszystkie prawa i nadania arcybiskupów gnieźnieńskich. Juz wtedy istniał kosciół parafialny.
Na początku XVI wieku Tłokinia jest wsią królewską, ma kościół pod wezwaniem świętego Jakuba.
Około 1597 roku arcybiskup Stanisław Karnkowski wcielił probostwo Tłokinii do kolegiaty wikariuszów Kolegiaty kaliskiej.
Majątek parafialny obejmował wóczas ziemię: Tłokinii Kościelnej, Poduchownej, Okręglicy, Winiar,Zdun,Zawad, Zmyślanki, Słonecznej.
W końcu XVII wieku wikariusze odbudowali obecny kościół, a odresteurował go w roku 1740 Mniszek, marszałek nadworny, dierżawca dóbr Tłokińskich.
W roku 1821 parafia została przyłączona do diecezji włocławskiej.
W czasie okupacji hitlerowskiej kościół został zamknięty, a parafianie chcąc przyjąć sakramenty udawali się do sąsiednich parafii: Opatówka czy Dębego.
W roku 1965 do parafii należały: Tłokinia Kościelna, Tłokinia Wielka, Tłokinia Nowa, Tłokinia Mała, Winiary, Zduny, Poduchowna, Nędzerzew, Zmyślanka, Słoneczna. W kolejnych latach wieś Słoneczna została włączona do parafii Dębe, a z powodu nowej świątyni w Winiarach parafia zminiejszyła się o około 40%.
25 marca 1992 roku parafia Tłokinia Kościelna weszła w skład Diecezji Kaliskiej. 
 
Świątynia
 
Pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku zbudowano obecnie istniejącą światynię. W połowie XIX wieku dostawiono do niej kaplicę świętej Zofii.
Kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany.
Do nawy na planie prostokąta przylega węższe, zamknięte, trójboczne prezbiterium.Nad nawą znajduje się wysoka wieża na sygnaturkę z cebulastym hełmem.
We wnętrzu dominuje styl barokowy.
Ołtarz główny i boczne są przykładem tegoż stylu i pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku.
W ołtarzu głównym znajduje się kopia z XVII wieku obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej nazywana Matką Boską Tłokińską.
Tutaj znajduje sie także obraz suwany świętej Rodziny z pierwszej połowy XVIII wieku.
Górny obraz przedstawia postać św. Jakuba Ap. W ołtarzu prawobocznym znajduje się obraz św. Rocha. Górny obraz przedstawia św. Wawrzyńca. W ołtarzu lewobocznym centralnym obrazem jest postac św. Rozalii. Górny obraz przedstawia św. Stanisława Szczepanowskiego. Na bele tęczowej umieszczono barokowy krzyż z rzeźbami Matki boskiej i św. Jana Apostoła. Wnętrze zdobi także przyścienna ambona i chrzcielnica w krztałcie kielicha w stylu barokowym.
W nawie i na bocznych i łukowatych partiach sufitu widnieją namalowane medaliony. Prawą stronę poświęcono polskiemu Kościołowi a lewa strona jest tematycznie związana z Watykanem. W środku zaś znajduje sie postać Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, a w ostatnim medalionie krzyż stylizowany na polskiego orła z datami 966 oraz 1966.
Na przestrzeni lat przeprowadzono w świątyni kilka remontów, a minowicie były to lata: 1884, 1955, 1978-81.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla